Úvod

Vitajte na web stránke centra výmeny informácii o elektrokomponentoch v náväznosti na sprostredkovanie out-sourcing služieb pre výrobu osadených DPS a Káblových zväzkov

Našou silnou stránkou je detailná znalosť Slovenského EMS trhu a nákup komponentov využivjúci silu otvoreného trhu Európskej Únie a dostupnosti komponentov na skladoch u našich obchodých partnerov. V prípade požiadavky na získanie lepšej cena máme kontakty aj na trhy mimo EU kde vieme nakúpiť komponenty niekedy aj za „neuveriteľné“ ceny.

Sme otvorení spolupráci a ponúkame služby nášho outsourcing-u.

S úctou

team

3S4e = Sourcing+Support+Solutions 4 electronics